Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #641662

Büyük gruplarda görülen varyasyonu, genetik değişimleri, sebeplerini ve tarihi geçmişlerini ele alan genetiğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Populasyon genetiği

Moleküler genetik

Klasik (temel) genetik

Kantitatif genetik

Aktarım genetiği


Yanıt Açıklaması:

Büyük gruplarda görülen varyasyonu, genetik değişimleri, sebeplerini ve tarihi geçmişlerini ele alan genetiğin alt dalı populasyon genetiğidir. Aktarım genetiği de denilen klasik (temel) genetik, fiziksel karakterlerin bir nesilden diğer nesile nasıl aktarıldığı, karakterlerin birbirleriyle olan bağlantıları gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Moleküler genetik, DNA, RNA ve proteinlerin kimyasal ve fiziksel yapıları, görevleri ve etkileşimleri ile ilgili çalışmaları kapsamaktadır. Kantitatif genetik, genler ve onların kodladıkları karakterler arasındaki istatistiksel ilişkileri inceler ve genetiği matematiksel olarak açıklamaya çalışmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum