Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #642693

Kendileşme nedir?


Hem erkek hem de dişi organı üzerinde bulunduran canlı anlamına gelmektedir.

İstenmeyen tozlaşmayı engellemek amacıyla, başçıkların veya erkek organların; çiçek tozu polen saçacak duruma gelmeden önce yani olgunluğa erişmeden önce çeşitli yöntemler kullanılarak kesilip uzaklaştırılmasıdır.

Aynı bitkinin erkek ve dişi organları arasında meydana gelen tozlaşmadır.

Çekinik, allel genlerin heterozigot olduğu durumlarda, etkisini fenotipte gösteremeyen gendir.

Fenotipik olarak birbiriyle aynı özellikleri taşıyan, birbirine tıpatıp benzeyen fertlerdir.


Yanıt Açıklaması:

Kendileşme: Aynı bitkinin erkek ve dişi organları arasında meydana gelen tozlaşmaya kendileşme adı verilmektedir. “Kendileşme” sonucu, ebeveyne çok büyük oranda benzeyen saf döller meydana gelmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum