Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #643034

Aşağıdakilerden hangisi fenotipik olarak birbiriyle aynı özellikleri taşıyan, birbirine tıpatıp benzeyen fertlere verilen isimdir?


Genotip

Heterozigot

Homozigot

İzotip

Hermafrodit


Yanıt Açıklaması:

Genotip, bir canlının fenotipinin meydana gelmesini sağlayan genetik yapıdır. Bir karakteri kontrol eden iki allel gen birbirinden farklı ise buna heterozigot, iki allel gen birbirinin aynısı ise buna da homozigot adı verilir. Hermafrodit, hem erkek hem de dişi organı üzerinde bulunduran canlıya verilen isimdir. İzotip ise fenotipik olarak birbiriyle aynı özellikleri taşıyan, birbirine tıpatıp benzeyen fertlere verilen isimdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum