Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #644998

Allel olmadıkları halde bazı genler birbirleriyle etkileşim halinde olabilirler. Bu etkileşime ne ad verilmektedir?


Epistazis

İncomplete dominaslık

Kodominaslık

Intermedier kalıtım

Over dominaslık


Yanıt Açıklaması:

Bazı karakterin oluşumunda birden fazla gen etkilidir. Bu gibi durumlarda farklı lokusta bulunan bir gen ya baskın olarak ya da çekinik homozigot olarak bir başka lokusta bulunan gen çiftinin etkisini maskeleyebilir ya da değiştirebilir. Kısaca allel olmadıkları halde bazı genler birbirleriyle etkileşim halinde olabilirler. Bu etkileşime epistazis adı verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum