Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #402401

 Aşağıdaki organellerden hangisi hücre içerisindeki  protein  sentezinden sorumludur? 


Mitokondri  
Ribozom 
Golgi aygıtı 
Nükleus
Peroksizom 

Yorumlar
  • 0 Yorum