Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #408894

Kromozom sayı ve yapılarının incelenmesi amacıyla G-bantlama gibi çeşitli boyama metodlarının kullanıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?  


Elektroforez 
Karyotipleme 
PCR 
Sitogenez 
Karyogenez 

Yorumlar
  • 0 Yorum