Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #642698

Homozigot dominant bir karakter (AA) ile homozigot çekinink bir karakterin (aa) çaprazlanması sonucu aşağıdaki hangi genotipler ortaya çıkar?


Aa-Aa-Aa-Aa

AA-Aa-Aa-aa

aa-aa-aa-aa

AA-AA-aa-aa

AA-AA-AA-AA


Yanıt Açıklaması:

Bu veriler doğrultusunda homozigot dişi ve erkek bezelyelerden; AA genotipli sarı tohumlu erkek ve aa genotipli yeşil tohumlu dişi çaprazlandığında elde edilen yavruların tümünün Aa genotipli oldukları görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum