Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #643020

I. Canlıların kalıtsal özelliklerinin kodlarını taşıyan DNA parçasıdır.
II. Canlı için gerekli moleküllerin sentezlenmesinden sorumludurlar.
III. Bir genin kromozom üzerinde yerleştiği bölgeye “loci” adı verilir.
IV. Genler sayılarla ifade edilirler.
V. Bireylerde bulunan özelliklerin yeni nesillere aktarılmasında görev alırlar.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri genler için doğru verilmiştir?


I-II-III

I-II-V

II-III-IV

III-IV-V

II-III-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Genler, canlılarda kalıtsal özelliklerin kodlarını taşıyan DNA parçalarıdır. Canlı için gerekli moleküllerin sentezlenmesi dahil tüm biyokimyasal ve fizyolojik işlerden sorumludurlar. Bir genin kromozom üzerinde yerleştiği yere ‘lokus’ adı verilir, ‘loci’ birden fazla genin kromozom üzerinde bulundukları bölgeye verilen isimdir. Genler sayılarla değil, harflerle ifade edilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum