Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #644068

Bir canlının gelişmesi sırasında büyüme ve hücre farklılaşması ile özel şeklini alması olayına ……….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Gen dönüşümü

Yanlış eşleşme

Morfogenez

Genomik damgalama

İzodizomi


Yanıt Açıklaması:

Bir canlının gelişmesi sırasında büyüme ve hücre farklılaşması ile özel şeklini alması olayına morfogenez denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum