Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #644819

Bir genin birden fazla karakteri belirlemesine ne ad verilir?


Dominaslık

Penetrans

Ekspresiviti

Epistazis

Pleitropi


Yanıt Açıklaması:

Pleitropi, bir genin birden fazla karakteri belirlemesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum