Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #645183

Aynı penetrans, genotip ve çevre koşullarında bireylerin sahip oldukları genotipik özellikleri farklı fenotipik derecelerde göstermelerine ne ad verilir?


Ekspresiviti

Epistazis

Hipostatik

Penetrans

Kodominaslık


Yanıt Açıklaması:

Penetrans aynı çevre koşullarında, aynı genotipe sahip olan bireylerin genotipik özelliklerinin gerektirdiği fenotipi gösterme yüzdesidir. Aynı penetrans, genotip ve çevre koşullarında bireylerin sahip oldukları genotipik özellikleri farklı fenotipik derecelerde göstermelerine Ekspresiviti denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum