Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68056

Allel genler birbirlerine aşağıdaki etkilerden hangisini yapmaz?


Resesif etki
Dominant etki
Kodominant etki
Eksik Dominant etki
Epistatik etki

Yanıt Açıklaması: Allel olmadıkları halde bazı genler birbirleriyle etkileşim halinde olabilirler. Bu etkileşime epistazis adı verilmektedir
Yorumlar
  • 0 Yorum