Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #408887

Eğer genler söz konusu olursa bugünkü bilgiler doğrultusunda; Mendel’in bağımsız tertiplenme kuralı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Aynı kromozom üzerinde bulunurlar.
Yavru kuşağa geçişleri birbirleriyle bağlantılı değildir.
Her biri 50 cM (santimorgan) birbirinden uzaktır.
Doğal seleksiyon için söz konusu değildir.
Biri anneden diğeri babadan olmak koşuluyla, çift olarak yavruya geçerler.

Yorumlar
  • 0 Yorum