Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #595909

Fenotip - Sinek sayısı - Gametlerin yapısı :: uzun kanatlı,? normal kırmızı gözlü - 175 - Rekombinant ; normal kanatlı, normal kırmızı gözlü - 48 - Parental ; uzun kanatlı,? parlak kırmızı gözlü - 425 - Parental ; normal kanatlı, parlak kırmızı gözlü - 18 - Rekombinant    Yukarıda yer alan tablodaki verilen değerlere göre,  rekombinasyon frekansı kaç cM'dir?


0.29

57

29

19

0.57


Yanıt Açıklaması:

Rekombinasyon frekansı = (Rekombinant yavru sayısı / Toplam yavru sayısı) x 100 işleminden (175 + 18) / (175 + 18 + 48 + 425) x 100 = (193 / 666) x100 = 28.9 =~ 29 cM'dir. (cM : centiMorgan ; cent : 1 / 100 = yüzde bir) (~ : yaklaşık, yuvarlatılmış olarak) (rekombinasyon : yeniden birleşme ; rekombinant : yeniden birleşimle ortaya çıkan). Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum