Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #643812

Krossing-over moleküler mekanizmasındaki temel gereklilik nedir?


Homoloji

Haploid

Feromon

Heterozigot

Sitokinez


Yanıt Açıklaması:

Krossing-over moleküler mekanizmasında temel gereklilik homolojidir. Bu olayda DNA moleküllerinin doğru olarak karşılıklı gelebilmesi için tamamlayıcı bazların eşleşmesi gerekir. Bir diğer değişle krossing-over hemen hemen aynı baz dizisini içeren iki DNA bölgesi arasında gerçekleşir.

Yorumlar
  • 0 Yorum