Temel Veteriner Genetik Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Farklı iki canlı arasında üç karakter açısından gerçekleştirilen birleştirmelere ne ad verilir?


Monohibrit

Dihibrit

Trihibrit

Pentahibrit

Polihibrit


2.Soru

Holoandrik kalıtım ne demektir? 


Memelilerde X kromozomu ile olan kalıtım şeklidir. 
Memelilerde XX genotipli bireylerdeki kalıtım şeklidir. 
Memelilerde Y kromozomunda bulunan genlerin oluşturulduğu kalıtım şeklidir
Kanatlılarda Z kromozomu ile olan kalıtım şeklidir.
Kanatlılarda ZZ genotipli bireylerdeki kalıtım şeklidir. 

3.Soru

Remak, kaç yılında Şeming mitoz ve amitoz bölünmeyi incelemiştir?


1872

1874

1876

1878

1880


4.Soru

Aşağıdaki genotiplerin hangisi homozigottur?


AAbbccDD
AaBbCcDd
AABbccDd
AabbccDd
AABBccDd

5.Soru

Efl baskın genlerden oluşan heterozigot iki bireyin birleştirilmesi sonucu oluşacak oğul döllerdeki, genotip ve fenotip oranının aşağıdakilerden hangisi olması beklenir? Genotip Oranı Fenotip Oranı


1:1 1:1
3:1 3:1
1:2:1 1:1
1:2:1 3:1
1:2:1 1:2:1

6.Soru

Mayoz bölünmenin zigoten evresinde homolog kromotitleri bir arada tutan protein yapıya ne ad verilir?


Proteozom
Sinapsis
Sinoptonemal kompleks
Nükleozom
Kiyazma

7.Soru

Mayoz bölünmenin zigoten aşamasında homolog kromotitleri bir arada tutan protein yapıya ne ad verilir?


Kiyazma
Sinoptonemal kompleks
Sinapsis
Nükleozom
Proteozom

8.Soru

Mitokondiriyal DNA daki bir mutasyon sonucu hasta olan bir kadının, bir kız iki oğlu vardır. Annenin hastalığının çocuklara geçişi nasıl olur? 


Kız sağlıklı ama erkekler hasta olur. 
Kız hasta, erkekler  sağlıklı olur.
Kız da erkekler de sağlıklı olur. 
Kız sağlıklı, erkeklerden biri hasta, biri sağlıklı olur. 
Kız da erkekler de hasta olur. 

9.Soru

Nükleik asitlerin (DNA ya da RNA) yapısında yer alan azotlu bileşiklere ne ad verilir?


Rekombinant DNA

Genom

Genotip

Baz

Fenotip


10.Soru

Schwann tarafından zamanına kadar olan bilgileri değerlendirerek hücre teorisi hangi yılda kurulmuştur?


1832

1834

1836

1838

1840


11.Soru

Farelerde agouti renkliliği belirleyen gen aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


R geni

P geni

A geni

B geni

H geni


12.Soru

Endülüs tavuk ırkında B (siyah) ve b (beyaz) genleri heterozigot olduğunda mavi tüy rengi görülmektedir. F1 ler kendi aralarında melezlenince, F2 de beyaz tüylü yavruların frekansı kaçtır?


0
1/4
2/4
3/4
1

13.Soru

Bir canlının genetik yapısına bağlı olarak çevrenin de etkisiyle ortaya çıkan görüntüsüne ne ad verilir?


Ondülasyon

Monohibrit çaprazlama

Melezleme

Fenotip

Genotip


14.Soru

Bir çift kromozomun iki üyesinin tümünün veya bir parçasının sadece bir ebeveynden kalıtılmasına ne ad verilir?


Uniparental dizomi

Epigenetik

Polimorfizm

Morfogenez

Aglutinasyon


15.Soru

Özün kandan oluştuğunu, babadan gelen can ile anadan gelen maddenin uterusun sıcaklığıyla canlıya dönüştüğünü savunan bilim adamı kimdir?


Aristo
Hipokrat
Empedokles
Demokritos
Darwin

16.Soru

Mikoplazma nedir?


Hücre duvarı bulunmayan prokaryotlardır
Hücre membranı bulunmayan prokaryotlardır
Protoplazması bulunmayan prokaryotlardır
Ribozomu bulunmayan prokaryotlardır
Çekirdeği bulunmayan prokaryotlardır.

17.Soru

Krossing-over moleküler mekanizmasındaki temel gereklilik nedir?


Homoloji

Haploid

Feromon

Heterozigot

Sitokinez


18.Soru

Mitokondriyi hücre içerisindeki diğer organellerden ayıran en büyük özellik nedir?


İki katlı zar yapısından oluşması

Mitokondriyal DNA denilen kendine has DNA’sı olması

İç zarının matrikse doğru çıkıntılar oluşturması

Yapılanma sırasında proteinlere ihtiyaç duyması

ATP üretebilmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde canlıların sahip olduğu nitel özelliklere örnek olabilir?


Sığırlardaki süt verimi

Sığırlardaki et verimi

Koyunlarda yapağı verimi

Tavuklarda tüy rengi

Tavuklarda yumurta kalınlığı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mitokondrinin görevlerinden biridir?


Hücre içerisinde üretilen enzim ve salgıları paketlemek
Protein sentezlemek
Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlemek
Hücre içerisinde madde iletimi sağlamak
Hücre DNA’sını muhafaza etmek