Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68053

Mayoz bölünmenin zigoten evresinde homolog kromotitleri bir arada tutan protein yapıya ne ad verilir?


Proteozom
Sinapsis
Sinoptonemal kompleks
Nükleozom
Kiyazma

Yanıt Açıklaması: Mayoz bölünmenin leptoten aşamasında Spo11 endonükleazı tarafından çift iplik kırıllmaları indüklenir. Zigoten safhasında yanyana uzanan homolog kromotidler birbirine temas eder ve eşleşmiş kromozomların uzunluğu boyunca sinaptonemal kompleks oluşur.
Yorumlar
  • 0 Yorum