Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #402393

Başlıca çalışma alanı “karakterlerin bir nesilden diğerine nasıl kalıtıldığı” olan genetik alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Populasyon genetiği
Sitogenetik
Aktarım genetiği
Kalitatif genetik
Kantitatif genetik

Yorumlar
  • 0 Yorum