Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #643954

Aşağıdakilerden hangisi “ökaryotlarda görülen homolog rekombinasyon”u tanımlamaktadır?


Mismatch

Krossing over

Gen

Antijen

Antikor


Yanıt Açıklaması:

Mismatch, bazlar arasındaki yanlış eşleşmedir. Gen, DNA’da bulunan ve organizmanın fenotipinin belirlenmesinde rol oynayan moleküllerdir. Antijen, antikor oluşumuna neden olan yabancı proteindir. Antikor, hücreler tarafından üretilen ve hücreleri yabancı proteinlere karşı koruyan maddelerdir. Krossing over ise ökaryotlarda görülen homolog rekombinasyondur.

Yorumlar
  • 0 Yorum