Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #644984

Bir allel genin diğerinin etkisini örtmesi ya da engellemesi durumuna ne ad verilir?


Dominaslık

İncomplete dominaslık

Kodominaslık

Intermedier kalıtım

Penetrans


Yanıt Açıklaması:

Bir allel genin diğerinin etkisini örtmesi ya da engellemesi durumuna Dominaslık denir. İki allel genin birlikte olduğu heterozigot birleşimde fenotipde baskın olan genin etkisi görülür.

Yorumlar
  • 0 Yorum