Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68050

Aşagıdakilerden hangisi polimerik kalıtım özelliklerinden biridir?


Genler arasında dominant-resesif ilişkisi vardır
Genler toplamalı etkiye sahiptir.
Genotip sayısı fenotipi etkilemez.
Polimer genlerin etkileri farklıdır .
Bir polimer serisine dahil olan genlerin yaptıkları etkiler eşit olmaz

Yanıt Açıklaması: Polimerik kalıtımda yer alan genler toplamalı etkiye sahip olduklarından, bir polimer serisine dahil olan genlerin yaptıkları etkiler eşittir. Polimerik genler arasında dominant-resesif ilişkisi bulunmamaktadır. Polimeride yer alan genler toplamalı etki gösterdiklerinden bu genlerin genotipteki sayıları ne kadar fazla ise fenotip o kadar belirgin olarak görülmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum