Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68024

Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in yaptığı monohibrit birleştirme çalışmalarından elde ettiği sonuçlardan biridir?


Melezlemeler sonucu heterozigot bireyde sadece dominant karakter fenotipte kendini gösterir.
Melezlemeler sonucu sadece resesif karakter fenotipte kendini gösterir.
Melezlemeler sonucu ebeveynlere ait karakterlerin ortak yansıması fenotipte kendini gösterir.
F2 neslinde resesif gen taşıyan ebeveynin özelliği fenotipe yansımaz
F2 neslinin çaprazlanması sonucu F1 nesli meydana gelir.

Yanıt Açıklaması: Melezlemeler sonucu heterozigot bireyde sadece dominant karakter fenotipte kendini gösterir.
Yorumlar
  • 0 Yorum