Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68055

Aynı çevre koşullarında, aynı genotipe sahip olan bireylerin genotipik özelliklerinin gerektirdiği fenotipi gösterme yüzdesine ne ad verilir?


Penetrans
Popülasyon
Intermedier kalıtım
Pleitropi
Ekspresiviti

Yanıt Açıklaması: Ayn› çevre koşullarında, aynı genotipe sahip olan bireylerin genotipik özelliklerinin gerektirdiği fenotipi gösterme yüzdesidir. Bazı popülasyonlarda tüm bireyler aynı genotipe sahip olmalarına ve aynı çevre koşullarında bulunmalarına rağmen o genotipin etkisini göstermezler.
Yorumlar
  • 0 Yorum