Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68059

Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin tümüne ne ad verilir?


Penetrans
Popülasyon
Metabolizma
Allel
Hipostazis

Yanıt Açıklaması: Belli bir bölgede yaşayan ayn› türe ait bireylerin tümüne popülasyon adı verilir Her türlü canlı varlığın sayısal olarak yoğunluğu ve dağılımı.
Yorumlar
  • 0 Yorum