Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #642744

Aşağıdakilerden hangisi bütün karakterler bakımından heterozigottur?


AABBCC

aabbcc

AaBBcc

AaBbCC

AaBbCc


Yanıt Açıklaması:

Bir karakteri kontrol eden iki allel gen birbirinden farklı ise buna heterozigot denir. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı olmayan allel çiftin bulunması durumudur. Örneğin; ‹i, Dd, Ee, XY, Gg, gibi.

Yorumlar
  • 0 Yorum