Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #643031

……… genler, bireyin ………nde kendi varlığını her zaman gösterirler. ……… genler ise bireyin fenotipinde kendi varlığı sadece ………. olduğu zaman gösterebilmektedirler.
Yukarıda verilen ifadede belirtilen boşluklara gelecek kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Resesif-Genotip-Baskın-Heterozigot

Resesif-Genotip-Baskın-Homozigot

Baskın-Fenotip-Resesif-Heterozigot

Baskın-Fenotip-Resesif-Homozigot

Baskın-Genotip-Resesif-Heterozigot


Yanıt Açıklaması:

Fenotip, bir canlının genetik yapısına bağlı olarak çevrenin de etkisiyle ortaya çıkan görüntüsüdür. Genotip, bir canlının fenotipinin meydana gelmesini sağlayan genetic yapıdır. Fenotipte kendini gösteren gene baskın gen denilmektedir. Resesif gen ise allel genlerin heterozigot olduğu durumlarda etkisini fenotipte gösteremeyen çekinik gendir. Bu bilgilerden yola çıkıldığında soruda verilen ifade şu şekilde olmalıdır: Baskın genler, bireyin fenotipinde kendi varlığını her zaman gösterirler. Resesif genler ise bireyin fenotipinde kendi varlığı sadece homozigot olduğu zaman gösterebilmektedirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum