Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #668317

Aşağıdakilerden hangisi, allel genlerin heterozigot olduğu durumlarda, genin etkisini fenotipte gösterememe durumudur?


Dominantlık

Kendileşme

Resesiflik

Hermafroditlik

Ondülasyon


Yanıt Açıklaması:

Dominantık: fenotipte kendini gösteren genin özelliğidir.  Kendileşme: Aynı bitkinin erkek ve dişi organları arasında meydana gelen tozlaşmaya verilen isimdir. Hermafrodit: Hem erkek hem de dişi organı üzerinde bulunduran canlı anlamına gelmektedir. Ondulasyon: Bir kılda görülen kıvrım sayısıdır.  Resesiflik: Çekinik, allel genlerin heterozigot olduğu durumlarda, etkisini fenotipte gösteremeyen gene resesif (çekinik) gen; bunun ortaya çıkardığı özelliğe de resesiflik (çekinik özellik) denir. Doğru cevap C'dir

Yorumlar
  • 0 Yorum