Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68009

Beş karbonlu şeker (pentoz), bir fosfat ve bir azotlu organik bazdan oluşan yapıya ne ad verilir?


Gen
Nükleotid
Nükleus
Nükleolus
Genom

Yanıt Açıklaması: DNA molekülünde, beş karbonlu şeker (pentoz), bir fosfat ve bir azotlu organik bazdan oluşan yapıya nükleotid adı verilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum