Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68119

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Mendel kalıtımı nükleustaki kromozomlar üzerinde bulunan tekli genlerle bağlantılı özelliklerin kalıtımını açıklamaktadır
Virüsler, mantarlar ve bakterilerdeki özelliklerin kalıtımı Mendel dışı kalıtıma örnektir
Mendel dışı kalıtım ökaryotik üremede oluşan kural dışı durumları açıklamak için kullanılır
Mandel dışı kalıtım bir çok hastalığın oluşum sürecinde rol oynar
Mendelin kuralları oluşacak yeni populasyon için beklenen fenotip dağılımını belirlemede kullanılır

Yanıt Açıklaması: Mantarlar, virüsler ve bakterilerdeki özelliklerin kalıtımı Mendel dışı olsa da Mendel dışı kalıtım daha çok genellikle ökaryotik üremede oluşan kural dışı durumları açıklamak içn kullanılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum