Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #402405

İki hücre bölünmesi arasında, hücrenin bölünmeye hazırlık yaptığı evre aşağıdakilerden hangisidir? 


Profaz 
Metafaz 
İnterfaz
Anafaz 
Telofaz 

Yorumlar
  • 0 Yorum