Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #590506

I. Genetik karakterizasyonları II. DNA,RNA çalışmaları III. Gen frekansının hesaplanması IV. Proteinlerin fiziksel ve kimyasal yapısı Yukarıda belirtilen çalışma konularından hangisi ya da hangileri populasyon genetiği alanına girmektedir?


II ve IV

I, II ve III

Yalnız IV

I ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Populasyon genetiği: Büyük gruplarda görülen varyasyonu, genetik değişimleri, sebeplerini ve tarihi geçmişlerini ele almaktadır. O¨zellikle evrim çalışmaları ve populasyonlardaki gen frekanslarının hesaplanması, genetik karakterizasyonları gibi çalışmalar bu alana girmektedir. DNA, RNA ve protein çalışmaları moleküler genetik alanında gerçekleşmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum