Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #643857

Bir çift kromozomun iki üyesinin tümünün veya bir parçasının sadece bir ebeveynden kalıtılmasına ne denir?


Uniparental dizomi

İzodizomi

Heterodizomi

Polimorfizm

Multiple Allelizm


Yanıt Açıklaması:

Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi; ökaryotlarda yavru, biri anneden biri de babadan gelen kromozom çiftlerine sahiptir ve bu çiftler homolog kromozomlar adını almaktadır. Uniparental dizomi ise bir çift kromozomun iki üyesinin tümünün veya bir parçasının sadece bir ebeveynden kalıtılmasıdır. Eğer gamet oluşumu sırasında sadece bir ebeveyne ait homolog kromozomlardan biri (ve onun kopyası) yavruya aktarılmışsa izodizomi; homolog kromozomların ikisi de aktarılmışsa heterodizomi adı verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum