Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #644728

Tavşanlarda tam renklilik (Agouti=yabani tip) “A” gebi, albinoluk “a” geni, Himalaya “ab” geni, Şinşilla “acb” geni tarafından belirlenir. Bu genlerin baskınlık durumu A>ach>ah>a şeklinde sıralandığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A geni ach , ah ve a genlerine baskındır.

ach geni yalnızca A genine baskındır.

ah geni A ve a genlerine baskındır.

a geni A ve ach genlerine baskındır.

a geni yalnızca ah genine baskındır.


Yanıt Açıklaması:

Soruda verilen sıraya göre A geni “ach”, “ah” ve “a” genlerine baskındır.

Yorumlar
  • 0 Yorum