Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68013

rRNA’ların sentez yeri aşağıdakilerden hangisidir?


Nükleus
Sitoplazma
Protoplazma
Golgi
Nükleolus

Yanıt Açıklaması: Hücre boyandığında çekirdeğin içerisindeki koyu boyanan bölge nükleolus (çekirdekçik) olarak tanımlanır. İçerisinde çok miktarda RNA ve ribozomların yapımında kullanılan proteinler bulunmaktadır. Hücre bölünmeden önce kullanılacak olan ribozomların rRNA’ları nükleolus (çekirdekçik) tarafından sentezlenmektedir
Yorumlar
  • 0 Yorum