Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68026

Aşağıdakilerden hangisi trihibrit çaprazlama ile ilgili yanlış bilgi vermektedir?


F1 melezleri kendi aralar›nda çaprazlandıklarında sekiz adet gamet elde edilir.
F2 kuşağında meydana gelen yavru sayısı 2n formülü ile hesaplanır.
Trihibrit birleştirmelere aynı zamanda polihibrit birleştirmeler de denilmektedir.
F2 neslinde genotip say›s› 27 tanedir
F2 kuşağında fenotipik dağılım oranı i27:9:9:9:3:3:3:1 şeklindedir.

Yanıt Açıklaması: F2 kuşağında meydana gelen yavru sayısı 2nx2n formülü ile hesaplanır.
Yorumlar
  • 0 Yorum