Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #411786

Aşağıdaki gen etkileşimlerinden hangisinde fenotipine bakarak bireyin genotipi söylenebilir?


Dominantlık
Ekspresiviti
Epistazis
Eş baskınlık
Hiçbiri

Yorumlar
  • 0 Yorum