Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #642192

Sitokinez ve hücre membranın bölündüğü faz aşağıdakilerden hangisidir?


İnterfaz

Profaz

Metafaz

Anafaz

Telofaz


Yanıt Açıklaması:

Telofazda kardeş kromozomlar hücrenin iki kutbuna tamamen çekilmiş durumdadır. Nükleus membranı ve nükleolus yeniden şekillenirken kromozomlar yine interfazdaki hallerini almaya başlarlar. Daha sonra sitokinez ile hücre membranının da bölünmesi gerçekleşir ve hücre bölünmesi tamamlanmış olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum