Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #645204

Çekinik bir genin homozigot birleşimde allel olmadığı halde bir başka lokusta bulunan allel gen birleşimlerini etkilemesine ne ad verilir?


Resesif epistazis

Domiant epistazis

Çifte Çekinik epistazis

Çifte Baskın epistazis

Hem baskın hem çekinik epistazis


Yanıt Açıklaması:

Farelerde agouti (gri) renkliliği belirleyen bir “A” geni vardır. Bu genin çekinik alleli “a” genidir ve homozigot birleşimde “aa” siyah renkliliği sağlamaktadır. “A-” (“AA” ya da “Aa” anlamında) birleşiminde gri renklilik, “aa” birleşiminde ise siyah renklilik olmaktadır. Başka bir lokusta çekinik bir “b” geni pigmentasyon işlevini engellemekte ve albinoluğa neden olmaktadır. Bu genin baskın “B” alleli ise pigmentasyon işlevini sağlamaktadır. Farklı lokuslarda bulunan bu genlerin farklı birleşimlerinde “b” geni homozigot birleşimde (yani “bb”) diğer lokusta bulunan “A” ve “a” genlerini etkileyerek farelerin albino olmasına neden olacaktır. Bu çekinik bir genin homozigot birleşimde allel olmadığı halde bir başka lokusta bulunan allel gen birleşimlerini etkilemesine bir örnektir. Bu etkileşime resesif epistazis (çekinik epistazis) denmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum