Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #642142

Hücre dışarısından hücre içerisine alınan maddeleri sindirdikleri gibi hücre içerisindeki kullanılmayan maddeleri ve metabolizma artıklarını da parçalamakla görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom

Endoplazmik retikulum

Golgi aygıtı

Lizozom

Mitakondri


Yanıt Açıklaması:

Lizozomlar içerisinde sindirim enzimleri bulunan zarla çevrili organellerdir. Hücre dışarısından hücre içerisine alınan maddeleri sindirdikleri gibi hücre içerisindeki kullanılmayan maddeleri ve metabolizma artıklarını da parçalamakla görevlidirler. Genel olarak bir vakuol yapısı göstermelerinin yanında boyut, işlev ve hücre içerisine alınan maddelerin özeliklerine göre farklılıklar gösterir.

Yorumlar
  • 0 Yorum