Temel Veteriner Genetik Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Darwin türlerin sabit olmadığını ve sürekli değiştiğini aşağıdakilerden hangisi ile savunmuştur?


Eşeyli Üreme

Eşeysiz Üreme

Tozlaşma

Doğal Seçilim

Doğal Seleksiyon


2.Soru

Atlarda kan grupları sistemleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


Atlarda on beş sistem bulunmaktadır.

Biyokimyasal polimorfizm görülmez.

Atın soyunun belirlenmesinde kullanılır.

Atlarda görülen hemolitik sarılık önceden önlenemez.

Kan gruplarının belirlenmesinde DNA temelli uygulamalar kullanılamaz.


3.Soru

Kromozomların ebeveynlerden geldiği, üzerilerinde kalıtsal faktörler taşıdıkları ve birbirlerine benzer çiftler yani homolog kromozomlar halinde bulunduklarını yaptığı deneylerle kanıtlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Walter Sutton

Charles Darwin

Francis Galton

Gregor Johann Mendel

Oscar Hertwig


4.Soru

Hücre dışarısından hücre içerisine alınan maddeleri sindirdikleri gibi hücre içerisindeki kullanılmayan maddeleri ve metabolizma artıklarını da parçalamakla görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom

Endoplazmik retikulum

Golgi aygıtı

Lizozom

Mitakondri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kopya koyun Dolly’den sonra klonlanan hayvan türlerinden biri değildir?


Sığır

Kedi

Köpek

At

Panda


6.Soru

İspanyol Cocker köpek ırkında B geni siyah renkliliğ i belirliyor ve çekiniği b geni ise kırmızı renkliliği belirliyor. Koyu renkliliği S geni belirliyor ve çekinik alleli ise beyaz benekliliği belirliyor. Biri siyah, biri kımızı, biri siyah ve beyaz ve iki tane de kırmızı beyaz fenotipteki yavruların anne ve babalarının genotipleri aşağıdakilerden hangisidir?


Baba bbss ve anne BBss
Baba bbSs ve anne BBss
Baba bbss ve anne BbSs
Baba BbSs ve anne BBss
Baba BbSS ve anne Bbss

7.Soru

Epigenezis teorisini kim ortaya koymuştur?


Mendel
Darwin
Wolff
Watson
Crick

8.Soru

Dihibrit birleştirmeler sonucu kaç farklı fenotip ortaya çıkar?


2

3

4

8

16


9.Soru

Mendelin genetik çaprazlamaları kaç yıl sürmüştür?


8

7

6

5

4


10.Soru

Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi hücreyi kendi yaptığı mikroskopta şişe mantarındaki boşluklu yapıların gözlemlenmesi ile bulmuştur?


Robert Brown

Robert Hook

Purkinje

Fleming

Kölliker


11.Soru

Genetik kopyalama ile 1996 yılında İskoçya’da klonlanan ilk hayvan türü hangisidir?


Köpek
Kedi
İnek
Keçi
Koyun

12.Soru

I. Ökaryotlarda görülen homolog rekombinasyondur.
II. Mayoz bölünme esnasında gerçekleşir.
III. Farklı özellikte DNA molekülleri ve kromozomlar oluşturur.
“Krossing over” ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Genotip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kuşaktan kuşağa aktarılır.
Bireyler arasında varyasyon gösterirler.
Bireyin kök aldığı zigotta vardır.
Çevre tarafından etkilenir.
Canlının sahip olduğu genlerin toplamı o canlının genotipini vermektedir.

14.Soru

Köpeklerde bir lokusta bulunan “B” geni siyah renkliliği belirlemektedir. Bu genin çekinik alleli olan “b” ise kahve renkliliği belirlemektedir. Bir başka lokusta bulunan “I” geni pigmentasyon oluşumunu engellemekte ve hayvanlar albino olmaktadır. Bu genin çekinik allelinin homozigot birleşiminde ise pigmentasyon işlevi sağlanmaktadır. “I” geni diğer lokustaki “B” ve “b” genleri ile birlikte olduğu zamanlar bu genler üzerine epistatik etki göstererek etkilerini engellerler. Bu ifadede anlatılan duruma ne ad verilir?


Resesif epistazis

Dominant epistazis

Çifte çekinik epistazis

Çifte baskın epistazis

Hem baskın hem de çekinik epistazis


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mayoz I’in profaz evrelerinden biri değildir?


Leptoten

Zigoten

Diyakinez

Diploten

Metakinez


16.Soru

Aşağıdaki organellerden hangisi sadece bitki hücrelerine özgüdür?


Mitokondri Lizozom Kloroplast Granüllü endeplazmik retikulum Ribozom Mitokondri
Lizozom
Kloroplast
Granüllü endeplazmik retikulum
Ribozom

17.Soru

Hücre içerisinde sentezlenen enzimlerin paketlenmesinden sorumlu olan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom 
Lizozom
Peoksizom
Mitokondri 
Golgi aygıtı 

18.Soru

Allel gen çiftlerinden biri diğerine tam olarak baskın değilse bu durum hangisinde doğru verilmiştir?


Kodominaslık

Over dominaslık

Pleitropi

Incomplete dominaslık

Dominaslık


19.Soru

Farklı ebeveynlerin iki karakter açısından birleştirilmesine ne ad verilir?


Monohibrit birleştirme

Trihibrit birleştirme

Dihibrit birleştirme

Polihibrit birleştirme

Monokromit birleştirme


20.Soru

Aşağıdaki organellerden hangisi hücre içerisindeki protein sentezinden sorumludur?


Mitokondri
Golgi aygıtı
Ribozom
Nükleus
Peroksizom