Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68012

Aşağıdaki organellerden hangisi sadece bitki hücrelerine özgüdür?


Mitokondri Lizozom Kloroplast Granüllü endeplazmik retikulum Ribozom Mitokondri
Lizozom
Kloroplast
Granüllü endeplazmik retikulum
Ribozom

Yanıt Açıklaması: Kloroplastların hücre içerisindeki görevi mitokondrilerle benzerlik göstermektedir. Hücre içerisindeki ATP’nin üretiminden sorumlu olmakla birlikte bu ATP üretimini fotosentez yolu ile gerçekleştirmektedir. Kendisine ait bir DNA’sı bulunur. Kloroplast bitki hücrelerine özgü bir organeldir.
Yorumlar
  • 0 Yorum