Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #644062

I. Ökaryotlarda görülen homolog rekombinasyondur.
II. Mayoz bölünme esnasında gerçekleşir.
III. Farklı özellikte DNA molekülleri ve kromozomlar oluşturur.
“Krossing over” ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Krossing over ökaryotlarda görülen homolog rekombinasyondur. Gamet hücrelerinde mayoz bölünme esnasında gerçekleşir. Krossing-over sonrasında başlangıçtan farklı özellikte yeni DNA molekülleri ve kromozomlar oluşur. I, II ve III. ifadelerde verilenler doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum