Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #645220

Allel gen çiftlerinden biri diğerine tam olarak baskın değilse bu durum hangisinde doğru verilmiştir?


Kodominaslık

Over dominaslık

Pleitropi

Incomplete dominaslık

Dominaslık


Yanıt Açıklaması:

Kodominaslık, genotipik olarak heterozigot birleşimlerde allellerin etkisinin fenotipde aynı zamanda ortaya çıkması durumudur. Over dominaslık, bazı heterozigot birleşimlerde fenotipik olarak heterozigot bireylerin homozigot olanlara göre üstün olma durumudur. Pleitropi, bir genin birden fazla karakteri belirlemesidir. Dominaslık, bir allel genin diğerinin etkisini örtmesi ya da engellemesi durumudur. Incomplete dominaslık ise, allel gen çiftlerinden biri diğerine tam olarak baskın olmama durumudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum