Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #595555

Genler arası rekombinasyon frekansları, aşağıdaki şekilde olan genler,  kromozom üzerine yerleştirildiğinde birbirine en uzak iki gen, aşağıdakilerden hangisidir?  a-c arasında %10 ; c-p arasında %3 ; p-a arasında %13 ; s-c arasında %16 ; s-a arasında %6


a ve c

p ve s

s ve c

s ve a

c ve p


Yanıt Açıklaması:

Rekombinasyon frekansı = (Rekombinant yavru sayısı / Toplam yavru sayısı) X100 işleminden bulunmaktadır. Soruda verilen frekanslar doğrultusunda en uzak iki gen : 16 cM ile s ve c dir. (cM : centiMorgan ; cent : 1 / 100 = yüzde bir) (rekombinasyon : yeniden birleşme ; rekombinant : yeniden birleşimle ortaya çıkan). Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum