Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #652863

Aşağıdakilerden hangisi Eşik Karakterler'e örnek olarak gösterilebilir?


Yumurta sayısı

Canlı ağırlık artışı

Köpeklerde kalça çıkığı hastalığı

Sütteki yağ oranı

Yapağı verimi


Yanıt Açıklaması:

Karmaşık karakterler olarak da adlandırılan niceleyici karakterler 3
ayrı kategoride toplanabilir:
1. Metrik karakterler: Süreklilik gösteren kesiksiz bir gösterge çizelgesinde
ölçülebilen karakterlerdir. Canlı ağırlık artışı, yapağı verimi, süt verimi, sütteki
yağ oranı gibi.
2. Meristik karakterler: Sayılabilen karakterlerdir. Bir doğumda alınan yavru
sayısı, yumurta sayısı, D. melanogaster’de (sirke sineği) tüy sayısı gibi.
3. Eşik karakterler: Nitel karakterlere benzer şekilde bir bireyde “var/yok”
diye sınıflandırılan fakat çoklu genler tarafından kontrol edilen ve çevre faktörlerinden etkilenen karakterlerdir. Köpeklerde kalça çıkığı hastalığı örnek
verilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum