Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68063

Karakterlerin nesiller boyu nasıl aktarıldıklarını, karakterler arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ve bunların moleküler nedenlerini, kalıtımı etkileyen mekanizmaları ve bu mekanizmadaki aksaklıkların nedenini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?


Genotip
Genetik
Fenotip
Varyasyon
Kalıtım

Yanıt Açıklaması: Dogru cevap genetiktir. Genotip organizmanın genetik özellikleri fenotip ise bu genetik özelliklerin fiziksel olarak gözlenmesidir. Genetik varyasyon ise , genetikte popülasyon içinde ya da popülasyonlar arasında ortaya çıkabilen, tür içerisinde veya alellerde gözlemlenen farklılıklardır. Kalıtım: Ebeveynlerin sahip olduğu karakterlerin yavrularına aktarılması olayına denir
Yorumlar
  • 0 Yorum