Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #406761

Fenotip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Genotip ve çevre tarafından belirlenir.
Kuşaktan kuşağa aktarılan özelliklerdendir.
Bireyler arasındaki farklılığın temel nedenidir.
Kalitatif özelliklerde genotip ve çevrenin etkisi ile belirlenirler.
Genotipten etkilenmeden bağımsız olarak oluşmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum