Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #413545

İki ırk melezlendiğinde F1 generasyonunun fenotipik performansının ebeveyn ırklardan daha yüksek oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Over dominans (üstün baskınlık)
Süper enerji
Hibridizasyon
Homozigotluk
Kodominans (eş baskınlık)

Yorumlar
  • 0 Yorum