Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #643817

Dominant genler kromozomun birinde yer alırken allelleri olan resesif genler diğer kromozom çiftinde taşınırlar. Bu şekilde yerleşmiş olan genlere ne denilmektedir?


Coupling

Trans

Epistasinin

Adenin

Polimer


Yanıt Açıklaması:

Genotipinde heterozigot yapıya sahip iki gen çifti taşıyan organizmada söz konusu iki gen arasında gen bağlılığı varsa bu ancak 2 şekilde meydana gelebilmektedir. Birinci seçenekte dominant genler (örneğin; B ve C genleri) kromozomun birinde yer alırken allelleri olan resesif genler (b ve c genleri) diğer kromozom çiftinde taşınırlar. Bu şekilde yerleşmiş olan genlere coupling genler denilmektedir. Diğer seçenekte ise; bir gen çiftinin dominant karakterde olanı ile (örneğin; D geni), diğer genin resesif karakterde (e geni) olanı aynı kromozom üzerinde taşınırken, öteki kromozom çiftinde ise ilk bahsedilen genin resesif alleli (d geni) ile ikinci genin dominant alleli aynı kromozom üzerinde taşınabilirler. Böyle yerleşmiş genlere de trans genler (E geni) adı verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum