Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68086

Aşağıdaki ifadelerden hangisi mayoz bölünme için geçerli değildir?


Kromozomlar arası herhengi bir genetik materyal aktarımı söz konusu değildir
Canlı cinsel olgunluğa eriştiğinde başlar
Her mayoz bölünmeden sonra 4 adet yavru hücre meydana gelir
Meydana gelen yavru hücreler genetik açıdan birbirlerinden çok farklıolabilirler
Kromozomların kendilerini eşleşmelerini takiben ard arda iki adet hücre bçlünmesi gerçekleşir.

Yanıt Açıklaması: Mayozda kromozomlar arası genetik materyal alış verişi olmaktadır ve buna krossing over denir.
Yorumlar
  • 0 Yorum